EnglishCool

TEACHING CENTER
Inglés (Reino unido)Español (Internacional)GalegoPortugués (Portugal)
Inglés
PDF Imprimir Correo-e

generalA aprendizaxe dun idioma debe basearse en dous bloques:

Un primeiro bloque centrado na comunicación oral, é dicir, conversación e audición. Para o seu axeitado desenvolvemento, contamos cun completo equipo multimedia e audiovisual que facilita a súa práctica. Así mesmo creamos e utilizamos diferentes fichas didácticas e materiais interactivos.

Un segundo bloque baséase se na comunicación escrita, que inclúe a comprensión lectora e redacción, utilizando para iso, textos adaptados ao nivel do alumno e idade.

Dependendo das necesidades do alumno, resaltamos nun destes bloques. Por norma xeral e sobre a base da nosa experiencia, debemos priorizar nun maior desenvolvemento da comunicación oral, normalmente un dos hándicaps máis habituais na aprendizaxe.